• Fjernhealing, hvad er det og virker det?

    Jeg laver også healing på afstand, dvs. der skabes en metafysisk forbindelse som jeg så bruger til at heale dig. At den er metafysisk betyder at vi ikke behøver være i samme rum, men du kan f.eks. være i Australien…

  • Hvad fodrer du kvantefeltet med?

    Den virkelighed som vi hver især oplever, matcher den frekvens eller vibration som vi udsender. Vi skaber vores virkelighed via et elektromagnetisk felt som genereres fra vores tanker og følelser. Vores tanker er elektriske og vores følelser er magnetiske og…